dunajecki

z rzeki Dunaj

Owe ryby! łososie suche, dunajeckie, Wyzyny, kawijary weneckie, tureckie, Szczuki główne i szczuki podgłówne, łokietne (XII)

Wszechswiat ↔ Ziemia ↔ Woda ↔ Wody śródlądowe