drzwiczki

małe drzwi

Tylko co wyszła; jeszcze kołyszą się drzwiczki Świeżo trącone (I) Z małych drzwiczek, ukrytych pomiędzy filary Wysunęła się cicho postać na kształt mary. (V) Wziął Hrabię i tak oba ławą zasłonieni Cofali się ku drzwiczkom (V)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Dom ↔ Wygląd zewnętrzny