dryndulka

mały elegancki powozik

Zazdroszczono domowi, przed którego progiem Stanęła Podczaszyca dwókolna dryndulka, Która się po francusku zwała karyjulka (I).

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Transport, komunikacja ↔ Transport lądowy ↔ Droga ↔ Pojazd uruchamiany przez zwierzęta