drabinki

grzęda w kurniku

Młody Sak wpadł do kurniku I z drabinek, stryczkami łowiąc, ciągnie z góry Kogutki i szurpate i czubate kury (VIII)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Rolnictwo, hodowla zwierząt, ogrodnictwo ↔ Gospodarstwo rolne, zwierzęta gospodarskie i ich hodowla ↔ Hodowla drobiu