domowi

stali mieszkańcy domu

Więc do porządku wykli domowi i słudzy (I) W Soplicowie domowi i goście, po kłótni Wczorajszej wstali z siebie nieradzi i smutni (VI). Zdziwili się domowi, patrząc na Robaka (IX).

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Struktura społeczeństwa ↔ Rodzina, pokrewieństwo ↔ Pokrewieństwo