dom III

budynek przeznaczony na mieszkania.

Odemknął, wbiegł do domu, pragnął go powitać (I). Biegał po całym domu i szukał komnaty, Gdzie mieszkał, dzieckiem będąc, przed dziesięciu laty (I). Bo w niebytność Wojskiego Woźny po kryjomu Kazał stoły z wieczerzą powynosić z domu (I) O dwa tysiące kroków zamek stał za domem (I) Zazdroszczono domowi, przed którego progiem Stanęła Podczaszyca dwókolna dryndulka (I) Jak on nad Dobrzyńskimi, dom jego nad siołem Panował (VI)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Dom ↔ Informacje ogólne (Dom)