dobro I

wartość materialna, posiadłości ziemskie

Opuszczali rodziców i ziemię kochaną, I dobra (I) Dano mi dobra, wziąłem (IV) Kogoż on komisarzem słał do swych dóbr pińskich? (VII) przejeżdżał z Wołynia do swoich dóbr polskich (VIII) możesz usztyftować rotę, [...] jak książę Radziwiłł Dominik, co zastawił dobra swe i sprzęty (X)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Własność