daremnie

bez żadnych wyników

Tam derkacz wrzasnął z łąki, szukać go daremnie, Bo on szybuje w trawie jako szczupak w Niemnie (II) Za temi jeziorkami już nie tylko krokiem, Ale daremnie nawet zapuszczać się okiem (VI) Nazajutrz daremnie go szukano we dworze, Daremnie wyznaczono za trupa nagrodę (X) Daremnie pytaniami Klucznika dręczono (X) Trzeciej pary daremnie czekają czas długi (XI).

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Wola ↔ Działanie ↔ Wynik