czyn

postępek, uczynek

Sława czynów tylu, Brzemienna imionami rycerzy, od Nilu Szła hucząc ku północy (I) A ty byś mi o krwawych rozpowiadał czynach (II) W każdej dawnej, szlachetnej, potężnej rodzinie Jest wieść o jakimś krwawym lub zdradzieckim czynie (II) Czyny Kropiciela, czyny i niebezpieczeństwa Maćka (treść Księgi Dziewiątej) A kiedy się rozsławisz walecznemi czyny I gdy nieśmiertelnemi przesłonisz wawrzyny Skrwawiony szyszak i hełm twój zwycięstwem hardy, I wte nczas jeszcze oko zwróć do tej kokardy (X). Milej sobie wspominam nie dzieła waleczne I głośne, ale czyny ciche, użyteczne, I cierpienia, których nikt... (X)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Wola ↔ Działanie ↔ Wynik