czworogranny

w kształcie czworokąta

Korab, istna Noego czworogranna skrzynia, Znany dziś pod prostackiem nazwiskiem stodoły (IV)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Jakość i stan ↔ Kształt