czeremcha

(Padus Mill.) – grupa kilku gatunków roślin należących do rodzaju Prunus. Gatunkiem typowym jest Padus avium Mill., drzewo lub krzew o białych, odurzająco pachnących kwiatach

Czeremchy oplatane dzikich chmielów wieńcem, Jarzębiny ze świeżym pasterskim rumieńcem (III)

Wszechswiat ↔ Rośliny ↔ Drzewa ↔ Lasy, drzewa leśne i inne drzewa, których drewno wykorzystujemy i t.p.