czarownik

według bajek i wierzeń: mężczyzna obdarzony mocą czarodziejską

Czy jak czarownik gada z ziemią, która, głucha Dla mieszczan, mnóstwem głosów szepce mu do ucha (II).

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Wiara, religia ↔ Religia ↔ Nadprzyrodzone w przesądach i tradycji ludowej