czarna polewka

zupa z kaczej krwi, tzw. na Litwie ʺjusznikʺ lub czernina. Czarną polewkę podawano w domach staropolskich konkurentowi, którego staraniom o rękę córki miano odmówić.

I już miał się oświadczać, lecz pomiarkowano I czarną mu polewkę do stołu podano (II). Soplicy Horeszkowie odmówili dziewkę! Że mnie, Jackowi, czarną podano polewkę! (X)

Czlowiek ↔ Człowiek jako istota żywa ↔ Potrzeby istoty ludzkiej ↔ Wyżywienie ↔ Produkty pokarmowe ↔ Potrawy