cywun

na Litwie urzędnik ziemski, rządca dóbr, włodarz dworski, rodzaj ekonoma; dozorca robotników pańszczyźnianych w majątku (SJAM)

Różne stąd wnioski tworzył stojący przy płocie Cywun, co przyszedł zdawać sprawę o robocie, I pisarz prowentowy w szeptach z ekonomem (VIII).

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Państwo ↔ Rząd, administracja