chmelowy

odnoszacy się do chmela

Niedaleko od okna był parkan od sadu, Na nim chmielowe liście i kwieciste wieńce Chwiały się; czy je lekkie potrąciły ręce? (IV)

Wszechswiat ↔ Rośliny ↔ Rośliny ozdobne