chciwie

ządnie, z wielką chęcią

Wbiega i okiem chciwie ściany starodawne Ogląda czule, jako swe znajome dawne (I).

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Wola ↔ Chęć