bystry III

o rzece, strumieniu itp.: płynący szybko

Więc ku nim z drugiej izby wszyscy się porwali I tocząc się przeze drzwi na kształt bystrej fali, Unieśli młodą parę stojącą na progu (II) Tam ów bystry swawolnik, spowijany w trawy I liściem podesłany, bez ruchu, bez wrzawy, Niewidzialny i ledwie dos łyszany szepce, Jako dziecię krzykliwe złożone w kolebce (III)

Wszechswiat ↔ Ziemia ↔ Woda ↔ Wody śródlądowe