bury

ciemnoszary o brunatnym odcieniu

Tylko kiedy niekiedy kaptur mnicha bury Wznosi się nad tumany jako sęp nad chmury (VI).

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Jakość i stan ↔ Cechy spostrzegane narządami zmysłu ↔ Wzrokiem