bryczka

lekki, odkryty powóz konny

sąsiadów niemało Z okolicznych zaścianków, zbrojni i bezbronni, W kałamaszkach i bryczkach, i piesi, i konni, Stawią wozy, podjezdki do brzezinek wiążą (VI)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Transport, komunikacja ↔ Transport lądowy ↔ Droga ↔ Pojazd uruchamiany przez zwierzęta