bogaty I

posiadający dobra materialne

Ma proces z Hrabią, cóż stąd? obadwa bogaci; Niechaj pan drze się z panem, cóż to do nas braci? (VII) Lecz Hrabia, sąsiad bliski, gdy wyszedł z opieki, Panicz bogaty, krewny Horeszków daleki, Przyjechawszy z wojażu upodobał mury (I) Z liściem lakierowanym, krótka i pękata Jako kobieta mała, brzydka, lecz bogata? (III) I ja astronomiji słuchałem dwa lata W Wilnie, gdzie Puzynina, mądra i bogata Pani, oddała dochód z wioski dwiestu chłopów Na zakupienie różnych szkieł i teleskopów (VIII) Jesteś mężczyzną, znajdziesz kochankę godniejszą Serca twojego, znajdziesz bogatszą, piękniejszą! (VIII)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Własność