bogactwo

dobra materialne, majątek

Rodzoniutki braciszek owego wąsala Żyje dotąd, i z swoich bogactw się przechwala (II) Jednych gniew, drugich tylko podburzała zawiść Bogactw Sędziego - wszystkich zgodziła nienawiść (VII).

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Własność