bieluchny

bardzo biała

I raz mu się zdawało, że znowu z okienka Błysnęła tajemnicza bieluchna sukienka I coś lekkiego znowu upadło z wysoka (III) Mrówki znęcone blaskiem bieluchnej pończoszki, Wbiegły, gęsto zaczęły łaskotać i kąsać (V)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Jakość i stan ↔ Cechy spostrzegane narządami zmysłu ↔ Wzrokiem