bezpieczny

taki, któremu nic nie grozi

Tymczasem, kto miał udział najczynniejszy w bitwie, Ten nie może bezpieczny zostać się na Litwie (X)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Wola ↔ Działanie ↔ Zasady ↔ Możliwości