basetla

ludowy instrument strunowy o niskich dźwiękach, w kształcie wiolonczeli

on w każdą niedzielę Kazał do siebie ze wsi przychodzić muzyce, Przy której i basetla była, i kozice (IV). Każę przynieść kozicę, basetlę, dwie skrzypiec, A pan Maciej Dobrodziej lubi stary lipiec I nowego mazurka (VII)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Literatura i sztuka piękna ↔ Muzyka ↔ Muzyka instrumentalna