bagno

obszar trwale podmokły

Chłopiec, co je posłyszał, znikał nagle z domu, Lasami i bagnami skradał się tajemniei (I) Czasem tylko w pogoni zaciekłe ogary, Wpadłszy niebacznie między bagna, mchy i jary, Wnętrznej ich okropności rażone widokiem, Uciekają skowycząc, z obłąkanym wzrokiem (IV) Już trzykroć wrzasnął derkacz, pierwszy skrzypak łąki, Już mu z dala wtórują z bagien basem bąki (VIII)

Wszechswiat ↔ Ziemia ↔ Woda ↔ Wody śródlądowe