austryjacki

Należący do Ausrii

A poseł austryjacki całował mu nogę, Podając strzemię (poseł zwał się Wilczek hrabia) (VIII)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Jednostka administracyjna ↔ Osady ↔ Kraj