armija II

część sił zbrojnych, jednostka wojskowa

spytaj, a oficerowie Wszyscy poświadczą, cała armija to powie, Że w tej drugiej armiji [...] major Płut jest pierwszy mazurzysta (IX).

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Obrona narodowa ↔ Informacje ogólne (Obrona narodowa)