architektura

sztuka projektowania, wznoszenia i artystycznego kształtowania budowli

Panicz bogaty, krewny Horeszków daleki, Przyjechawszy z wojażu upodobał mury, Tłumacząc, że gotyckiej są architektury (I). Rodzaj architektury obcym budowniczym Wcale nie znany; my go od Żydów dziedziczym (IV).

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Literatura i sztuka piękna ↔ Sztuki plastyczne ↔ Architektura