ansembl

zharmonizowany zespoł

Co się tycze malarstwa: do obrazu trzeba Punktów widzenia, grupy, ansemblu i nieba, Nieba włoskiego! (III)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Przestrzeń