aluzyja

wzmianka mająca wywołać skojarzenie z czymś, o czym się nie chce lub o czym nie można powiedzieć wprost

Waść ma krzyż w herbie - wołał Podhajski - to skryta Aluzyja, że w rodzie bywał neofita (IV).

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Świadomość