Wilija

Wilia – rzeka na Białorusi i Litwie, prawy, najdłuższy dopływ Niemna.

A Wiliji widokiem i szumem Wilejki Ukołysany, marzył o wilku żelaznym (IV)

Wszechswiat ↔ Ziemia ↔ Woda ↔ Wody śródlądowe