Wielko-Polszcza

Wielkie Księstwo Poznańskie - autonomiczne księstwo wchodzące w skład Prus. Powstało na mocy kongresu wiedeńskiego, mające w zamierzeniu mocarstw zaspokoić narodowe dążenia wielkopolskich Polaków w związku z odłączeniem decyzją kongresu terytorium Wielkopolski od reszty terytorium Księstwa Warszawskiego, które otrzymało status Królestwa Polskiego, państwa konstytucyjnego, związanego jedynie unią personalną z Imperium Rosyjskim. Po powstaniu listopadowym w Królestwie Polskim, popartym przez Poznaniaków, autonomia Księstwa została ograniczona w 1831, a po powstaniach wielkopolskich z 1846 i 1848 całkowicie zniesiona.

Był pokój w Wielko - Polszcze, jak teraz na Litwie (VII) Tak było w Wielko – Polszcze(VII) Nie tak, Panowie Bracia, w Wielko - Polszcze było (VII)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Jednostka administracyjna ↔ Osady ↔ Kraj