Tyzenhauz

Antoni Tyzenhauz lub Antoni Tyzenhaus herbu Bawół (1733-1785) – podskarbi nadworny litewski i starosta grodzieński od 1765, pisarz wielki litewski 1762-1764, koniuszy litewski 1764-1765, w latach 1765-1780 zarządca litewskich ekonomii królewskich, w 1771 odznaczony Orderem Orła Białego.

Z konfederata stał się stronnikiem królewskim I trzymał z Tyzenhauzem, podskarbim litewskim (VI) Pan Tyzenhauz tancerzy przysłał (VII).

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Imię człowieka ↔ Imię, nazwisko człowieka ↔ Imiona osób realnych