Tadeuszek

Tadeusz Soplica, zob. Tadeusz I

Widzi Aśćka, od czasu jak tu u nas gości Tadeuszek, niemało mam niespokojności (III) A jeśli ona szczęście znajdzie w tym zamęściu? - Rzekł Sędzia wzrok podnosząc. - Jeśli Tadeuszka Podoba? (III) Tak było po staremu: a więc mnie zawierzcie I waszej rejterady do serca nie bierzcie, Kochany Tadeuszku i Wielmożny Grafie! (V) A postrzegam, że ona coś tu nam zamąca, Intryguje i pono Tadeuszka wabi (VI) Chciał ją Tadeuszkowi swojemu wyswatać I tak dwa poróżnione domy znowu zbratać (VI)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Imię człowieka ↔ Imię, nazwisko człowieka ↔ Imiona bohaterów literackich