Stolnik

Horeszko, dziedzic zamka. Był potężnym magnatem, popierał Konstytucję 3 maja, był patriotą. To bohater s przedakcji, nie występuję w utworze, le miał decydujący wpływ na losy Jacka Soplicy. Był ojcem Ewy, w której Jacek był zakochany. Nie dopuścił do ich małżeństwa. Zginął z ręki Jacka, ale przed śmiercią przebaczył mu.

Ostatni Stolnik, pan mój, miał takie przysłowie (II). Jesteś krewnym Stolnika po matce Łowczynie (II) Nieboszczyk pan mój, Stolnik, pierwszy pan w powiecie, Bogacz i familijant, miał jedyne dziecię, Córkę piękną jak anioł (II) Owoż pan Stolnik nieraz wzywał tego zucha I ugaszczał w pałacu, zwłaszcza w czas sejmików (II) Bo pamiętacie, starzy, słyszeliście młodzi, Że Stolnik był was wszystkich ojciec i dobrodziéj (VII)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Imię człowieka ↔ Przezwiska i przydomki ↔ Przydomki postaci literackich