Prusak I

ludy bałtyckie zamieszkujące w średniowieczu tereny między Pomorzem, Mazowszem, Litwą a Bałtykiem (wybrzeże Bałtyku między dolną Wisłą a dolnym Niemnem). Obecnie na ich terytorium znajdują się województwo warmińsko-mazurskie oraz obwód kaliningradzki.

Napoleon już idzie! i my już czekali! Gadano: już w Koronie, już Prusaka pobił, Wkracza do nas! (VI) Jena! Jena! Zbito Prusaków na łeb, na szyję, wygrana! (VII) W tydzień jeden - tak lud nasz Prusaków wychłostał I wygnał, na lekarstwo Niemca byś nie dostał! (VII) Choć kropidła nie noszę, drągiem od wiciny Sprawiłem raz Prusakom czterem dobre chrzciny (VII)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Struktura społeczeństwa ↔ Naród, narodowość