Podkomorzyna

żona Podkomorzego

naprzód dzieci małe Z dozorcą, potem Sędzia szedł z Podkomorzyną, Obok pan Podkomorzy otoczon rodziną (I) Sędzia u progu rękę dał Podkomorzynie (I) Panna Wojska włożywszy okulary sine, Zabawiała kabałą z kart Podkomorzynę (II). Kwestarz nie był u stołu; miejsce Bernardyna Po prawej stronie męża ma Podkomorzyna (V). Potem Podkomorzyna do Wilna jeździła (XI)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Imię człowieka ↔ Imię, nazwisko człowieka ↔ Imiona bohaterów literackich