Ojczyzna I

kraj, w którym się ktoś urodził, którego jest obywatelem lub z którym jest związany więzią narodową

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie. (I) Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono (I). Ach, ja pamiętam czasy, kiedy do Ojczyzny Pierwszy raz zawitała moda francuszczyzny! (I) He! Ojczyzna! Ja nie szpieg, a po polsku umiem - Ojczyzna! (I) Żyd poczciwy Ojczyznę jako Polak kochał! (XII)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Państwo ↔ Informacje ogólne (Państwo)