Mesyjasz

osoba, zapowiedziana przez Boga, która ma przynieść ostateczne rozwiązanie problemu zła, grzechu i śmierci w świecie i ustanowić tzw. królestwo mesjańskie, będące nowym rajem, przewyższającym szczęście pierwszego. Chrześcijanie uznają, że tą osobą jest Jezus Chrystus. Trzon narodu żydowskiego trwa w oczekiwaniu na przyjście mesjasza. Pisownia współczesna: Mesjasz

Jenerale! - rzekł - ciebie długo Litwa nasza Czekała... długo, jak my Żydzi Mesyjasza (XII).

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Wiara, religia ↔ Religia ↔ Chrześcijaństwo