Lele

zob. Kastor, Lel to rzekoma postać z mitologii słowiańskiej, być może bóstwa. Wzmiankowana przez Macieja Miechowitę i uważana przez niego za syna bogini Łady oraz słowiańskiego odpowiednika Kastora. Jego istnienie w systemie wierzeń słowiańskich nie jest potwierdzone, a funkcja i powiązania rodzinne wątpliwe.

Kastor z bratem Polluksem jaśnieli na czele, Zwani niegdyś u Sławian: Lele i Polele (VIII)

Wszechswiat ↔ Niebo i atmosfera ↔ Niebo i ciała niebieskie