Kuszelewo

puszcza kuszelewska w południowo - zachodniej stronie powiatu nowogródzkiego.

Rówienniki litewskich wielkich kniaziów, drzewa Białowieży, Świtezi, Ponar, Kuszelewa! (IV)

Wszechswiat ↔ Rośliny ↔ Drzewa ↔ Informacje ogólne (Drzewa)