Kupisko

Kupiszki – miasteczko w powiecie Wiłkomirowskim, ziemi wileńskiej, nad rzeczką Kupą i Łoweną. W XVIII w. własność Tyzenhauza, od 1771r. Czartoryskich

A potem, trzykroć ręką klasnąwszy po pysku, Rzekł: <> (II).

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Jednostka administracyjna ↔ Osady ↔ Nazwy osad ↔ Nazwy realnych osad