Kotwicze

rodzina szlachecka herbu Kotwicz

A tymczasem Podhajscy i Isajewicze, Birbasze, Wilbikowie, Biergele, Kotwicze [...] Zaczęli z dawnych gniewów ostygać powoli (IX).

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Imię człowieka ↔ Imię, nazwisko człowieka ↔ Imiona osób realnych