Kniaziewicz

Karol Otto Kniaziewicz (1762 - 1842), generał. Brał udział w wojnie 1792 i powstaniu 1794. Od 1797 w Legionach Polskich. Dowódca I Legii, odznaczył się w 1800r. pod Hohenlinden. Na znak protestu przeciw polityce Napoleona wobec Legionów podał się w 1801 r. do dymisji, kierował w Paryżu misją dyplomatyczną rządu powstania listopadowego.

On opowiadał [...] Jak Kniaziewicz rozkazy daje z Kapitolu (I) A w Soplicowie oboz czterdziestu tysięcy I ze sztabami swemi jenerał Dąbrowski, Kniaziewicz, Małachowski (XI). On to Jacek, zwan Robak, śród grotów i mieczy Przeniosł od Kniaziewicza listy Ryszpansowi, Donoszące, że nasi biorą tył wrogowi (XI). Patrz, i Kniaziewiczowi już się włos poszarzał (XII) Lecz jenerał Kniaziewicz, wzrostem najsłuszniejszy, Pokazało się, iż był w ręku najsilniejszy (XII).

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Imię człowieka ↔ Imię, nazwisko człowieka ↔ Potrawy