Karp

Ignacy Karp, chorążyc upicki (województwo wileńskie), już z początku XIX w., w 1803r., uwolnił w swych dobrach wszystkich poddanych, około 7000 osób; będąc marszałkiem szlachty doprowadził do tego, że w jego okręgu, w ciągu trzech lat 18 000 rodzin chłposkich wpisano do ksiąg szlacheckich. Chłopów uwolnionych okładał jednak rząd rosyjski znacznie wyższymi podatkami.

Tylko ostrzegam, byśmy wolności nie dali Pustej i słownej tylko, jako za Moskali, Kiedy pan Karp nieboszczyk włościan wyswobodził, A Moskal ich podatkiem potrójnym ogłodził (XII).

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Imię człowieka ↔ Imię, nazwisko człowieka ↔ Imiona osób realnych