Horeszkowo

fikcyjny zaścianek, siedziba Horeszków. Przypuszczalnym pierwowzorem dla Horeszkowa mogła być wioska Mir na Białorusi, położona w obwodzie grodzieńskim, w rejonie korelickim z jej słynnym zespołem zamkowym. Zenon Skuza upomina, ze pierwowzorem tym mogła być wieś Gojcieniszki położona na Białorusi w obwodzie grodzieńskim, w rejonie woronowskim, w której też znajduje sie zamek, chociaż mniej słynny niż w Mirze.

Wtem ciężka marzeniami na pierś spadła głowa I tak usnął ostatni Klucznik Horeszkowa (V).

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Jednostka administracyjna ↔ Osady ↔ Nazwy osad ↔ Nazwy fikcyjnych osad