Etna

czynny wulkan we Włoszech, na wschodnim wybrzeżu Sycylii.

Szli za końmi i tryumf mój zdobili świetny, Potem ich powieszono u podnoża Etny (VIII).

Wszechswiat ↔ Ziemia ↔ Rzeżba terenu