Domejko

jeden ze szlachciców, bohaterów historii Wojskiego, którą on opowiedział w Księdze Czwartej, nazwisko to dostało się do ʺPana Tadeuszaʺ jako żartobliwe wspomnienie przyjaciela i kolegi poety, Ignacego Domejki, emigranta, później uczonego geologa, profesora i rektora uniwersytetu w Santiago w Chile. Podczas pisania ʺPana Tadeuszaʺ Domejko mieszkał z poetą i mógł mu służyć radą co do strony obyczajowej poematu. Nazwisko spotykane często na Litwie.

Wojskiego powieść o pojedynku Dowejki z Domejką, przerwana szczuciem kota (treść Księgi Czwartej) Jeden zwał się Domejko, a drugi Dowejko (IV) Chcąc kłótników zabawić i do zgody dowieść, Kończył im o Dowejce i Domejce powieść (IV) Domejki i Dowejki wszystkie sprzeciwieństwa Pochodziły, rzecz dziwna, z nazwisk podobieństwa Bardzo niewygodnego (IV). Szepnął ktoś do szlachcica: <>, A ten nie dosłyszawszy dał kreskę Domejce (IV). raz w Wilnie jakiś szlachcic pjany Bił się w szable z Domejką i dostał dwie rany (IV)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Imię człowieka ↔ Imię, nazwisko człowieka ↔ Imiona bohaterów literackich