Brzytewka

zob.Brzytwa

Poparł stronę Chrzciciela Bartek, zwan Brzytewka, Od szabli cienkiej (VII) ʺTo, to, to!ʺ - pisnął, ręce trąc, Bartek Brzytewka, Od Chrzciciela do Maćka biegając jak cewka (VII) Wzdłuż izby zaś przebiegał Brzytewka ruchawy Ciągle od Kropiciela do Macieja ławy (VII). ʺJa zawsze gotów golićʺ - ozwał się Brzytewka (VII). ʺOj, to ciemiężyciel!ʺ - Pisnął Brzytewka (VII). A Brzytewka im szablę w gardzielach utopił (VIII). Legł Isajewicz, Wilbik, Brzytewka raniony (IX)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Imię człowieka ↔ Przezwiska i przydomki ↔ Przydomki postaci literackich