Binion

Louis Bignon (1771-1841), rezydent rządu frańcuskiego w Warszawie w okresie Księstwa Warszawskiego

Lecz książę Józef słyszał od pana Biniona, Francuza [...] Że się na niczem skończą wszystkie te układy (VI)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Imię człowieka ↔ Imię, nazwisko człowieka ↔ Imiona osób realnych